Recent News

Drzanvo prvenstvo zrakoplovnih modelara Drzanvo prvenstvo zrakoplovnih modelara

Raspis za Državno RH i Kup Vrlike 2019.

POZIV NA NATJECANJE

Prema usvojenom sportskom kalendaru natjecanja Komisije za zrakoplovno
modelarstvo Hrvatskog zrakoplovnog saveza, organiziramo natjecanje za:

DRŽAVNO PRVENSTVO 2019

Na terenu Kosore/Brzica općina Vrlika za kategoriju slobodnoletećih modela:
F-1-A,B,C,Q i H dana 15. 09. 2019. godine

Rapis za Državno RH 2019.

POZIV NA NATJECANJE

Prema usvojenom sportskom kalendaru natjecanja Komisije za zrakoplovno
modelarstvo Hrvatskog zrakoplovnog saveza, organiziramo natjecanje za:

HRVATSKI KUP GRADA VRLIKE U ZRAKOPLOVNOM
MODELRASTVU F1A, B, C, Q i H 2019.

Na terenu Kosore/Brzica općina Vrlika za kategoriju slobodnoletećih modela:
F-1-A,B,C,Q i H dana 14. 09. 2019. godine

Rapis za Kup Grada Vrlike 2019.